Terms & Conditions

SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

a) www.poplinhomewear.com internet sitesinin  faaliyetlerini yerine getiren Büyükdere Mh. Gülmez Hasan S. No:29/A 34453, Sarıyer İstanbul adresinde bulunan satıcı firma Poplin Ev Tekstil Ürünleri Cem Kadir Pulan (bundan sonra SATICI olarak anılacaktır)
b) www.poplinhomewear.com internet sitesinden ürün (bundan sonra ÜRÜN/ÜRÜNLER olarak anılacaktır) satın alacak kişi (bundan sonra ALICI olarak anılacaktır)

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşme ALICI tarafından elektronik ortamda doldurulan, ÜRÜN ile ilgili özelliklerin, nitelik-niceliğinin, satış fiyatının, satış bedelinin tahsilat usül-şartlarının ve satış tarihinin belirtildiği sipariş formu ile Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında tarafların hak, hukuk ve yükümlülüklerini tespit eder.

3. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. SATICI işbu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.

3.2. SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun göndereceğini, gerekli özeni göstermeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 21 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.3. ALICI, SATICI ‘ya ait www.poplinhomewear.com alan adlı internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

3.4. ALICI, www.poplinhomewear.com sitesine bildirdiği tüm kişisel erişim ve iletişim bilgilerinin doğruluğunu , bilgilerin yanlış olmasından dolayı oluşacak zararlarını aynen ve derhal karşılayacağını taahhüt eder. SATICI’nın bu iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS veya telefon yolları ile iletişim, pazarlama ve bildirim amaçlarıyla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI işbu sözleşmeyi kabul etmekle, aksine bir yazılı bildirimi olmadığı müddetçe, SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan eder.

3.5. SATICI, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez; doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir.

4. SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu sözleşme ÜRÜN/ÜRÜNLER’in satışının tamamlanmasından 21 gün sonrasına kadar yürürlükte kalacaktır.

ALICI’nın sözleşmenin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda SATICI sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

SATICI dilediği zaman bu yasal uyarı sayfasının içeriğini güncelleme yetkisini saklı tutar ve kullanıcılarına siteye her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye eder.

5. YÜRÜRLÜK

İşbu sözleşme, siparişin gerçekleşmesi anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir. ALICI, işbu sözleşmede yer alan tüm maddeleri okuduğunu ve tüm koşulları kabul ettiğini beyan eder.